Адвокат Пловдив

Адвокат Николай Христев е вписан в Адвокатска колегия – гр. Пловдив през 2008 г.

До момента има натрупан опит в различни области на правото.

Силно застъпени са:

Събиране на вземания, търговски спорове и дела, производства по несъстоятелност, развод, издръжка, трудови спорове – уволнение, уреждане на пребиваване в България на чужденци, нотариални актове и предварителни договори, регистрация на фирма, обжалване на наказателни постановления.

Регистрация на фирма - адвокат Николай Христев Пловдив София

Регистрация на фирма. Регистрация на ЕООД. Регистрация на ООД. Адвокат за регистрация на фирма Пловдив. Подаване на ГФО. Промяна на управител. Увеличаване на капитал. Вписване на промяна на фирма. Продажба на фирма.

Такива и подобни въпроси, биха могли да намерят лесно своето разрешение, ако се доверите на професионалните ми умения в тази област.

Бракоразводни дела - адвокат Николай Христев Пловдив София

Бракоразводни дела. Развод. Издръжка. Наследяване.

Развод по вина. Развод по взаимно съгласие. Издръжка. Иск за увеличаване на издръжка. Отказ от наследство. Искове за наследство. Адвокат за развод в Пловдив и София.

Предварителни договори

Изготвяне на предварителни договори за покупка на имоти

Предварителни договори - адв Николай Христев Пловдив София
Сделки с недвижими имоти - адвокат Николай Христев Пловдив София

Сделки с недвижими имоти

Делба на апартамент. Делба на имот. Адвокат за делба. Изготвяне на предварителни договори за продажба на имот. Нотариални актове. Съдействие пред нотариус.

Търговско право

Адвокат за изготвяне на договор Пловдив София. Запис на заповед. Водене на дела по търговски спорове. Регистрация на Търговска марка.

Търговско право - адвокат Николай Христев Пловдив София
Несъстоятелност на фирми - адвокат Николай Христев Пловдив София

Несъстоятелност на фирми

Производство по несъстоятелност. Как да обявим фирма в несъстоятелност. Адвокатска кантора за производство по несъстоятелност.

Събиране на вземания

Водене на дела за събиране на вземания. Адвокат за невърнат заем. Адвокатска кантора събиране на вземане. Съдействие за издаване на изпълнителен лист при неплащане.

Събиране на вземания - адвокат Николай Христев Пловдив София
Трудово право - адвокат Николай Христев Пловдив София

Трудови дела

Трудово право. Трудов договор. Уволнение. Незаконно уволнение. Как да прекратя трудовия договор с работник. Възстановяване на работа при незаконно уволнение. Адвокат за трудово дело Пловдив и София.

Пребиваване на чужденци в България

Пребиваване на чужденци в България. Разрешително за работа на чужденци в България. Осъществяване на бизнес в България от чужденци.

Пребиваване на чужденци в България - адвокат Николай Христев Пловдив София

Имате въпроси?

Не се колебайте да изпратите запитване