ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ. РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЦИ.

  • Даване на консултации на лица, граждани на страни извън ЕС, които искат да развиват бизнес в България. Необходими документи за продължително пребиваване в страната.

  • Консултиране на български дружества, които искат да наемат на работа чужденци, граждани на страни извън ЕС.

  • Изготвяне на покани за частни и бизнес посещения в България.

Пребиваване на чужденци в България - адвокат Николай Христев Пловдив София
Осъществяване на бизнес в България от чужденци - адвокатска кантора Христев