Водене на дела за събиране на вземания. Адвокат за невърнат заем. Адвокатска кантора събиране на вземане. Съдействие за издаване на изпълнителен лист при неплащане.

За всеки, който, през последните години, се е занимавал с бизнес в България, е ясно тежкото финансово положение на голяма част от дружествата и мащабите на вътрешнофирмената задлъжнялост.

Събиране на вземания - адвокат Николай Христев Пловдив София

Когато стабилността на собственото дружество е поставена в зависимост от събиране на задълженията от недобросъвестните контрагенти, често се налага да се вземат по-сериозни мерки. Тогава пред всеки собственик на дружество изниква въпросът, какви са законовите способи за справяне със ситуацията.