Трудово право. Трудов договор. Уволнение. Незаконно уволнение. Как да прекратя трудовия договор с работник. Възстановяване на работа при незаконно уволнение. Адвокат за трудово дело Пловдив и София.

Много често работодателите уволняват своите работници и служители без да съблюдават законовите изисквания за това. В тези случай, с необходимото съдействие от страна на адвокат, съдът може да признае уволнението за незаконосъобразно, да върне работника на работа и да осъди работодателя да заплати обезщетение.

Трудови дела Пловдив София - адвокатска кантора Христев

От друга страна, когато работодателят желае да прекрати трудовото правоотношение със свой служител е необходимо да се прецизира много внимателно цялата ситуация. Да се изготвят по правилен и законосъобразен начин всички необходими документи – предизвестие, заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, като се вземат на предвид, всичките необходими реквизити, които те трябва да съдържат. По този начин работодателят ще се предпази от завеждането на дела срещу него и заплащането, освен на обезщетения, така и на съдебни такси и разноски.

Трудово право - адвокат Николай Христев Пловдив София
Неправомерно уволнение Пловдив София - адвокатска кантора Христев