Адвокат за изготвяне на договор Пловдив София. Запис на заповед. Водене на дела по търговски спорове. Регистрация на Търговска марка.

  • Регистрация на търговска марка за територията на България.

  • Регистрация на търговска марка за територията на Европейския съюз.

  • Учредяване на особени залози.

  • Изготвяне на договори, за да е максимално защитен бизнеса ви.

Търговско право Пловдив София цена - адвокатска кантора Христев